CYTOWANE PRZYKŁADY

Z cytowanych przykładów, charakterystycznych dla opisywanego typu społeczeństw, widać wyraźnie, iż w warunkach stosunkowo prostej struktury wewnętrznej (względna równość członków społeczności) wład­ca jest przede wszystkim obowiązany dbać o interesy swych poddanych i przed nimi odpowiedzialny. Opieszałość króla w sprowadzaniu deszczu czy odpowiednio obfitych ławic rybnych, niezapewnienie podstawowych warunków egzystencji członkom społeczeństwa — to najważniejszy po­wód, by go ukarać.Bogactwo stanowi wprawdzie ważny atut przy ubieganiu się o wła­dzę oraz w okresie jej sprawowania, niemniej nie ma ono charakteru indywidualnej własności w tym sensie co w społeczeństwach klasowych. Wódz w myśl ustalonych i przestrzeganych zasad postępowania musi oddawać część swych zasobów bądź w formie odpłatności za usługi wy­konywane przez poddanych, bądź w formie uczt plemiennych, których koszty ponosi.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.