KLUBY KULTURALNE

Trzecią formę organizacji dobrowolnej, którą chcielibyśmy tu krótko scharakteryzować, przedstawiają kluby kulturalne lub kultu­ra 1 n o-o’ś wiatowe. Mamy ich obecnie w Polsce wiele: działają przy zakładach pracy, we wsiach i miasteczkach, w środowiskach mło­dzieży itp. Formy organizacji i działania klubów są rozmaite, a one sa­me w odróżnieniu np. od związków zawodowych — nie mają wy­raźnie ukształtowanej struktury. Skład członkowski klubów bywa rów­nież płynny, zależny od zainteresowań i rytmu pracy klubu. Do typo­wych form klubowej pracy kulturalno-oświatowej należą pogadanki, odczyty, dyskusje, projekcje filmów, zabawy itp. Kluby stwarzają rów­nież pole do popisu dla różnych zainteresowań, nawet o peryferyjnym w stosunku do zainteresowań większości swych członków charakterze.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.